ระบบสารสนเทศจัดการสอบ

Nakhonsawan S-M-E Contest

หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงชั้น ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์กำหนดการ วันและเวลาของพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์

พบปัญหาไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลตัวสะกด ของชื่อ-นามสกุล
สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ LINE ID : nsscline

S-M-E Contest

Academic year 2018

sme@nssc.ac.th

© 2018 NSSC SME Contest. All rights reserved